Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Pieszyce  sprawdź informacje Na Mapie gminy Pieszyce

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Pieszyce.

Mapa Geoportal Pieszyce

Dane urzędu

Urząd Miejski w Pieszycachul.Kościuszki 2Pieszyce, 58-250

Tel: 74 8365487

Fax: 74 8367230

Elektroniczna skrzynka podawcza: /gsu8q08j8t/skrytka

E-mail: um@pieszyce.pl

Powiat: dzierżoniowski

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Pieszyce: 0202033

Witryna: www.pieszyce.pl

Gmina Pieszyce w liczbach

Powierzchnia gminy Pieszyce*

64 km2

2029 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Pieszyce*

9 318 mieszkańców

958 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Pieszyce*

146 mieszkańców na km2

548 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Pieszyce

Geoportal Pieszyce prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Pieszyce

Jak powstał Geoportal gminy Pieszyce?

Geoportal Pieszyce powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Pieszyce, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Pieszyce umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Pieszyce

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Pieszyce?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Pieszyce;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Pieszyce;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Pieszyce;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Pieszyce;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Pieszyc.
Informacje na Geoportalu Pieszyce

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Pieszyce?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Pieszyce;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Pieszyce;
 • Rejestr MPZP Pieszyce;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Pieszyce;
 • Mapa Topograficzna gminy Pieszyce;
 • Mapa Solarna gminy Pieszyce;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Pieszyce;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Pieszyce

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Pieszyce?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Pieszyce.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Pieszyce łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Pieszycach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Pieszyc zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Pieszyce, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Pieszyce oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Pieszyce. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Pieszyc możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Pieszyc. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Pieszyce. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Pieszyce.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Pieszycach.

  Geoportal gminy Pieszyce posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Pieszyce. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Pieszycach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Pieszyce przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Pieszycach.

  W Geoportalu Pieszyce przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Pieszyce. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Pieszycach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Pieszyce zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Pieszyce, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Pieszyce oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Pieszyce.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Pieszyce. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Pieszyce są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Pieszyce podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Pieszyce.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Pieszycach. W Geoportalu gminy Pieszyce udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Pieszycach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Pieszyce.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Pieszyce. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Pieszyce dla mieszkańców

Geoportal Pieszyce jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Pieszyce. Na mapie Pieszyc sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Pieszyce mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Pieszyce. Korzystając z map Geoportalu gminy Pieszyce w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Pieszyce są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Pieszyce dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Pieszyce dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu